Solarni paneli

Fotonaponski paneli

Život na zemlji je nezamisliv bez sunca. Sunce je daleko najveći izvor energije u našem planetarnom sustavu.Količina energije koja nam stiže svakih trideset minuta na Zemlju dovoljna je da zadovolji godišnje energetske potrebe čovječanstva. Usprkos ogromnom potencijalu, iskorištavanjem solarne energije trenutno se pokriva vrlo mali postotak energetskih potreba čovječanstva. Jednim dijelom to je zbog slabe razvijenosti trenutnih tehnologija za iskorištavanje energije Sunca, ali ipak je najveći problem trenutna cijena sustava za iskorištavanje solarne energije. Ipak već danas postoje sunčeve elektrane koje opskrbljuju cijele gradove električnom strujom i pri tome smanjuju emisije štetnih plinova.

Postoji nekoliko načina iskorištavanja energije Sunca. Najjednostavniji i najjeftiniji način iskorištavanja solarne energije svakako je grijanje vode ili neke druge tekućine za upotrebu u domaćinstvima. Elementi koji iskorištavaju energiju Sunca za grijanje vode nazivaju se solarni kolektori i uobičajeno se postavljaju na krovove kuća i zgrada. Drugi način iskorištavanja energije Sunca je koncentriranje solarne energije pomoću sistema zrcala i stvaranje velike količine toplinske energije koja se kasnije u klasičnim generatorima pretvara u električnu energiju. Ovakva postrojenja mogu biti vrlo velika i uobičajeno se grade u pustinjama, a služe za normalnu komercijalnu proizvodnju električne energije.

Fotonaponski paneli su treći i najpoželjniji način iskorištavanja energije Sunca, ali zbog slabe efikasnosti i visoke cijene trenutno se ne koriste u velikoj mjeri. Fotonaponski paneli direktno pretvaraju solarnu energiju u električnu energiju. Fotonaponski paneli uobičajeno se koriste tamo gdje nije moguće dovesti neki drugi izvor energije, npr. na satelitima, na znakovima uz ceste i slično. Dodatno se koriste za napajanje energijom malih potrošača, npr. džepnih kalkulatora.

Fotonaponski efekt otkrio je francuski fizičar Alexandre-Edmond Becquerel još davne 1839 godine. Fotonaponske ćelije izgrađene su od dva sloja – pozitivnog i negativnog, a razlika potencijala između ta dva sloja ovisi o intenzitetu solarnog zračenja. Solarna energija stiže na Zemlju u obliku fotona. Prilikom pada na površinu solarnog panela ti fotoni predaju svoju energiju panelu i na taj način izbijaju negativno nabijene elektrone iz atoma. Izbijeni elektroni kreću se prema drugoj (negativnoj) strani panela i na taj način dolazi do razlike potencijala, tj. generira se električna energija. Fotonaponski paneli grade se od silicija, a silicij je jedan od najzastupljenijih elemenata na Zemlji.

Fotonaponski paneli su poluvodički elementi koji direktno pretvaraju energiju sunčeva zračenja u električnu energiju. Efikasnost ime je od 10% za jeftinije izvedbe s amorfnim silicijem, do 25% za skuplje izvedbe. Za sada su još uvijek ekonomski nerentabilni jer im je cijena oko 1000 €/kW.

Ali s obzirom da je takva energija subvencionirana sad i od Hrvatske vlade onda je investicija isplativa u razumnom roku. Hrvatska ima povoljne uvjete za iskorištavanje sunčeve energije u kojima se fotonaponski paneli mogu se koristiti kao samostalni izvori energije ili kao dodatni izvor energije. Kao samostalni izvor energije koristi se npr. na cestovnim znakovima, automatima,  kalkulatorima i udaljenim objektima koji zahtijevaju dugotrajni izvor energije. Danas već postoje i kreditne linije za instalaciju malih elektrana snage do 10 kWh.

Author: STABILO

Share This Post On
Share This