Prednosti gotovih kuća

  • Brza gradnja
  • Sigurnost protiv potresa
  • Požarna sigurnost
  • Niska potrošnja energije i niski troškovi življenja

Dodatna prednost montažne gradnje svakako je energetska učinkovitost montažnih objekata. Montažni elementi su sastavljeni iz nosive drvene konstrukcije obložene s oblogama i popunjene s toplotnom izolacijom. Tako dobivate  pri manjoj debljini zida odličnu toplotnu izolaciju. (Za lakši prikaz: toplotna provodljivost zida Stabilo Eskimo iznosi 0,13 W/m 2K, pri ukupnoj debljini zida od 36,8 cm. Za dosizanje sličnog koeficijenta toplotne provodljivosti kod klasičnog zidanja debljina zida bi iznosila oko 51 cm. Razlika u debljini zida iznosi 14 cm i ide na račun manje unutarnje tlocrtne površine i naravno većeg troška.)

  • Prirodni materijali
  • Transparentnost investicije i obvezujuća fiksna cijena
  • Ugradnja najnovijih tehnologija
  • Ugodno i zdravo stanovanje

Author: STABILO

Share This Post On
Share This