Pasivna kuća – toplo i zdravo gnijezdo

Pasivne kuće su nepropusne zgrade koje koriste toplinu zemlje, kućanskih aparata pa čak i tijela stanara za zagrijavanje. Imaju debelu, ekološku ili čak bio izolaciju, orijentirane su da maksimiziraju zimsko sunce i koriste rekuperativni izmjenjivač topline za zagrijavanje vanjskog zraka koji kruži kroz cijelu kuću. Rezultat je kuća koja treba malo ili nijedan dodatni energent za grijanje, čak i u vrlo hladnim klimama. Dok je u porastu popularnost u Njemačkoj i Skandinaviji, pasivne kuće tek prodiru u Hrvatsku. Na slici je prikazan jedan od pristupa.

Izbjegnite rastuće troškove energije!

Pasivne kuće omogućuju više komfora i najniža energetska opterećenja. Nemojte samo debatirati o globalnom zagrijavanju. Dajte svoj mali udio u smanjenju oštećenja atmosfere. Vodite zato računa o uporabi materijala čija proizvodnja malo ili uopće ne opterećuje okoliš.

Daljnja briga bi trebala biti uporaba materijala koji sadrže malo ili nikakve štetne supstance. Alarmantno veliki broj ljudi ima alergijske tegobe, prouzročene u vlastitoj kući. Bolestan u vlastitoj kući je nešto što si svatko zadnje želi. Alergičari mogu osjetiti zdravstvene probleme kod puno nižih koncentracija kemijskih supstanci. Naročito su ugroženi ljudi s osobito izraženom multiplom senzitivnošću na kemikalije, skraćeno MCS. Oni reagiraju već prilikom ulaska u prostor simptomima kao što su suze iz očiju, naticanjem lica ili osipom na koži.
Većina kuća, koja se na tržištu nudi kao konfekcijska roba o tome ne vode previše računa. Brzi razvitak industrije doveo je do velikog broja materijala na tržištu koji su štetni po zdravlje. Ukoliko je u Vašoj obitelji povećan broj slučajeva alergije, provjerite individualnim testovima podnošljivost materijala u Vašoj kući. Spriječiti je uvijek bolje nego sanirati, zato mudri investitori vode računa prilikom gradnje da ne „ugrađuju“ probleme sebi i svojoj obitelji.

Bolje je izolirati prirodno

Prirodni izolacijski materijali kao lan, konoplja, ovčja vuna, celuloza, slama, kokos ili drvena vlakna bolji su s građevinsko-biološkog aspekta od sintetičkih izolacijskih materijala, a i ekološki su prihvatljiviji jer potiču iz obnovljivih izvora sirovina. Mogu se koristiti u svim područjima kuće kao izolator zidova, krova i stropa . Kod ploča od drvenih vlakana postoji novi postupak kod kojeg više nema štetnih veziva. Biološki izolacijski materijal je nešto skuplji od konvencionalnih, ali njihova bolja toplinska nepropusnost je faktor koji sa vremenom nadoknadi tu investiciju. Uz to investitori već u Njemačkoj, dobivaju  državnu financijsku potporu ugrađujući prirodne izolacijske materijale. Većini ljudi je izgradnja kuće možda i najveća investicija u životu, zato odaberite pravu stvar!

 

Ukoliko ste zainteresirani kontaktirajte nas jer mi ćemo Vam znati ponuditi pravo rješenje.

Author: STABILO

Share This Post On
Share This