Gotove kuće svakodnevica u razvijenim zemljama

U Švedskoj je 80% kuća montažno, a takve su i gotovo sve kuće širom Sjedinjenih država i Kanade. Najnovija kretanja pokazuju  kako su se poznavatelji složili kako je u sljedećih deset godina moguće da će montažna gradnja gotovih kuća preuzeti primat od klasične i na našem području.


Najveća prepreka većoj potražnji je, prema proizvođačima, mentalitet domaćih kupaca koji smatraju da je montažna gradnja nesigurna te da će je i najmanji vjetar rastaviti na dijelove. Objektivno gledajući, gotove kuće imaju puno bolju iskoristivost prostora, bolju toplinsku izolaciju, jeftinije su i brže se grade. Osim kriterija cijene, gotove kuće postale su dostupnijima i zato što su banke odlučile prihvatiti ideju kreditiranja gotovih montažnih kuća. Najveći interes za kupnju pokazuju mlađe obitelji kojima su po visini cijene i udobnosti gotove kuće daleko prihvatljivije od skupocjenih stanova. Gotove su kuće minimalno 20 posto jeftinije od klasičnih, no glavna razlika između gotovih i klasičnih kuća je u standardu. Naime, gotove kuće uvijek su jednako kvalitetne, a klasična gradnja može znatno varirati, pa se cijena klasične gradnje može spustiti i ispod cijene montažne, ali uz mnogo nižu kvalitetu izgradnje i posljedično, kvalitetu življenja. Rok trajanja prosječne montažne kuće je između sto i dvjesto godina, s time da proizvođači daju interesantna jamstva na svoje proizvode. Toplinska izolacija u gotovim kućama je četiri do pet puta bolja od one u klasičnim; koeficijent izolacije kod gotovih kuća iznosi 0,2, a zid jednake debljine u klasičnoj gradnji ima koeficijent 1,5. Za kvalitetnu izgradnju klasične obiteljske kuće potrebno je oko godinu dana, a za montažnu kuću dovoljno između dva i četiri mjeseca. Naime, materijali korišteni u izgradnji klasičnih kuća imaju drukčije zahtjeve od gotovih kuća gdje je većina posla obavljena već u tvornici.

Author: STABILO

Share This Post On
Share This