Energana na biomasu

Planira se gradnja energane na biomasu

Pritisnute sve manjim poreznim primicima lokalne  vlasti će biti prisiljene planirati proizvodnju energije za svoje i potrebe svojih stanovnika iz obnovljivih izvora enrgije. Već postoje pozitivni primjeri u Austriji gdje se cijela naselja griju i dobivaju energiju iz drvnog otpada. Lokalne vinkovačke vlasti planiraju svoj bogati potencijal drvnom masom iskoristiti izgradnjom energane koja bi strujom i toplinom napajala cijeli kompleks sportskog centra i srednjih škola.Čak bi se proizvodio i višak energije koji bi prodavali HEP-u i u proračun grada tako uprihodili gotovo milijun eura na godinu.

‘Grad na više načina profitira, kod zapošljavanje resursa koji su u neposrednoj blizini grada Vinkovaca do zapošljavanja ljudi, a na određeni način i neovisnost, znači dobivamo toplinsku i električnu energiju’, rekao je Ivan Bosančić, stručni suradnik za kapitalne projekte.

Ulaganje vrijedno šest milijuna eura bi bilo dovoljno i za napajanje reflektora gradskog stadiona.

Grijat će tom energijom i vodu za bazen, ali i ostvariti novo zapošljavanje. ‘Vjerujem da je između 8 i 12 ljudi brojka koja je dovoljna da energana funkcionira’, rekao je Tomislav Šarić, zamjenik gradonačelnika Vinkovaca. Profitirat će i okolna drvna industrija. Otpad više neće biti smeće i problem s kojim se nema gdje. Iz Hrvatskih šuma već je potvrđeno da se preko njihove tvrtke Šumska biomasa mogu osigurati dovoljne količine neophodnog repromaterijala, odnosno drvne mase, pa proizvodnja energije iz obnovljivih izvora u Vinkovcima očito ima perspektivu. Energije od biomase bit će ne samo za potrebe gradskih objekata nego i za prodaju. Sav višak iz ekološke energane Grad planira prodavati HEP-u. ‘Očekujemo da će ukupna dobit biti oko 800 tisuća eura. To znači da bi energana sama sebe trebala isplatiti za sedam do osam godina’, kaže Šarić.

Sunce, vjetar, voda i drvo su prirodni izvori energije kojima Hrvatska obiluje.

Iako su neke europske države daleko odmakle iskorištavanjem svojih najboljih izvora možemo ih dostići pojačanim entuzijazmom ponajviše lokalnih vlasti. Ovo je vrijedan primjer kojim će Vinkovci sa projektom Vinkovačka eko energija profitabilno i dugoročno riješiti napajanje kompleksa gradskih objekata u roku dvije godine. ‘To su potencijali koji se mogu obnavljati i iskorištavati sa pravim gospodarenjem, ali oni su kod nas trenutno neiskorišteni’, tvrdi  dr. Davor Kralik, stručnjak za biomasu.

Author: STABILO

Share This Post On
Share This